Verlof aanvragen

Af en toe krijgen we op school aanvragen voor een verlof buiten de schoolvakanties. Dit is slechts in een enkel geval mogelijk. Wettelijk zijn er kaders voor dit extra verlof opgesteld.

Verlof aanvragen

Ieder kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. Kinderen moeten op elke doordeweekse dag naar school. Bij gewichtige omstandigheden kunnen zij extra verlof krijgen. Dit geldt uitsluitend voor eenmalig gezins- of familiesituaties die buiten de wil of invloed van de ouders of het kind liggen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de directeur van de school.

Andere gewichtige omstandigheden

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan.
 • Verhuizing (1 dag).
 • Huwelijk van familieleden (1 dag als dat binnen de woonplaats plaatsvindt, anders 2 dagen).
 • 12,5, 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijksjubileum (of ambtsjubileum) van ouders- of grootouders (max. 1 dag).
 • Ernstige ziekte van familieleden (doorgaans max. 2 weken).
 • Bevalling (van moeder/verzorgster).
 • Overlijden van ouders (4 dagen), van groot(ouders) of broers/zussen (2 dagen), van ooms/tantes of neven/nichten (1 dag).
 • Jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1 dag).
 • Andere belangrijke redenen, v.b. een calamiteit, waaronder wordt verstaan een plotseling optredende gebeurtenis die uit zijn aard niet te voorzien is en waarvoor zonder uitstel maatregelen moet worden genomen (1 dag en max. 3 calamiteiten per jaar).

Geen extra verlof mogelijk

 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp.
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen bijvoorbeeld).
 • Eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.

Men moet een verzoek voor verlof tijdig (3 weken) aanvragen. 

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim moet de directie doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Bij overtreding van de leerplichtwet kan proces verbaal worden opgemaakt en een boete worden gegeven. Dit geldt ook voor de directie, die de wet- en regelgeving niet hanteert. Tegen afwijzing van een definitief besluit kan een ouder in beroep gaan.

Via onderstaande knop het is aanvraagformulier verlof te downloaden.

 

 

Informatie

Informatie over de leerplicht in de regio is te vinden op  www.leerplicht.net en op de website van gemeente Bunnik: klik hier.