Groep 1/2

Onderwijs in de eerste twee jaren

Het jonge kind leert vooral door te doen, te beleven, samen te spelen en te ontdekken. Op CBS Beurthonk willen wij de kinderen van groep 1-2 laten groeien door ‘spelend leren’ in een fijne sfeer van saamhorigheid en veiligheid. In de klas zijn diverse speelhoeken gecreëerd waar de kinderen zich naar hartelust kunnen ontwikkelen. 

Ook oefenen de kinderen dagelijks met het vergroten van hun zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ze zijn immers allemaal een eigen individu dat zelf keuzes mag maken. Middels uitdagende en verrassende thema’s, verkleden en feestjes met elkaar leren wij de kinderen dat leren leuk is. 

Aanbod voor het jonge kind

In groep 1-2 wordt er op spelenderwijs gewerkt aan verschillende en originele thema’s door het jaar heen. Er is veel aandacht voor de diverse fases van rollenspel. Het inrichten van de themahoeken gebeurt samen met de kinderen om zo de betrokkenheid en de kwaliteit van het rollenspel te versterken. 

De kinderen leren ieder op hun eigen tempo en zitten gemengd in de klas. Zo leren de jongste kinderen van de oudsten en andersom. In de klas staan drie groepstafels waaraan zowel leerlingen uit groep 1 als uit groep 2 zitten. Per groepje is er een groepsleider. Ieder kind heeft een eigen maatje. Deze maatjes helpen elkaar. Zowel de groepsleiders als maatjes worden meerdere keren per jaar gewisseld. 

Weektaken en digikeuzebord

De kinderen in groep 1-2 werken middels verschillende speel-werkmomenten. Bij ieder speel-werkmoment staat het digikeuzebord klaar op het digibord. De kinderen mogen zelf kiezen welke activiteit zij op dat moment gaan doen. Daarnaast leren zij werken met weektaken. De kinderen oefenen met het zelf plannen van hun taakjes. Zo wordt in groep 1-2 al geleerd om keuzes te maken en worden zij onderdeel van hun eigen leerproces. Tijdens deze speel-werkmomenten neemt de leerkracht regelmatig een groepje apart in de kleine kring. Op deze momenten wordt onder leiding van de leerkracht gewerkt aan doelen op het gebied van woordenschat, voorbereidend rekenen of voorbereidend lezen. Tijdens deze instructiemomenten wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de individuele onderwijsbehoeften. 

Ontwikkelingslijnen

Alle landelijk gestelde kerndoelen komen in de twee kleuterjaren aan bod. De leerkracht houdt vanaf de start in groep 1 de ontwikkeling van het kind goed in de gaten. Wij hanteren ontwikkelingslijnen die horen bij ‘Leerlijnen van het digikeuzebord’. Elke ontwikkelingslijn omvat een aantal doelen. Wanneer een doel behaald is, wordt dit aangegeven bij de leerlijn zodat we elk kind individueel volgen in zijn of haar ontwikkeling.          

 

Een dag uit het leven van een kleuter

Het zou een spannende dag worden, want vandaag had juf Monique verteld dat we gingen starten met het thema “dierentuin”. Op de fiets onderweg naar school zag ik uit een boom al twee eekhoorntjes achter elkaar aan lopen. “Kijk, kijk, mam, het is ècht het begin van de dierentuin!” Toen ik op school kwam, stonden er allemaal dierentuindieren op het digibord, zoals een spannende leeuw, een grappige aap en een giraf, met zo’n lange nek!

De schoolreis naar de dierentuin was een leerzame en leuke inspiratie voor de kinderen om te zien hoe het er in een echte dierentuin aan toe gaat. Want het thema was tenslotte “Hoe bouwen we zelf een dierentuin in de klas?” 

De komende weken werd er druk gewerkt om alle dierenverblijven te maken, de kassa met eigengemaakte entreekaartjes en een prijslijst klaar te hebben, naambordjes voor de dieren te stempelen, een plattegrond te maken en sleutels te nummeren voor alle verblijven van de dieren. De eveneens door de kinderen zelfgemaakte ingenieuze bewegwijzering zorgde ervoor dat alle ouders, de bezoekers, feilloos hun weg vonden in onze spannende dierentuin. En toen was het zover: De eerste ouder mocht de dierentuin bezoeken. Hoe leuk was dat; een kaartje kopen bij de kassa, een rondleiding krijgen door enthousiaste dierenverzorgers en meehelpen bij het dieren voeren op de juiste voedertijd. 

Ik, als directrice van deze dierentuin, heb veel ouders zien langskomen die vol belangstelling keken naar wat hun kinderen gebouwd hadden, onder de indruk waren van de opgedane kennis van hun kinderen en enorm genoten van hun bezoek. Prachtig hoe de kinderen begonnen met ‘niks’ en uiteindelijk helemaal zelf, vol energie en betrokkenheid, een enorm rijke dierentuin hebben gecreëerd. Dat is wat er gebeurt als je hen vertrouwen geeft.

Wat was dit een inspirerende themareis!