Groep 1/2

Werken met thema’s: spelend leren
In groep 1/2 leren kinderen door veel samen te spelen en te ontdekken. Dit is op Beurthonk volledig vormgegeven in thematisch werken. Alle landelijk gestelde 'kerndoelen' komen hierbij in de twee kleuterjaren aan bod. Er wordt gewerkt met originele thema's. Denk bijvoorbeeld aan "het sprookjesbos", "de ijswinkel", "de Grote Knuffel Verjaardag" en "het ziekenhuis met apotheek". Dit is slechts een greep uit onze zelfontworpen lesthema's, waar het enthousiasme van leerlingen en leerkracht iedere keer weer vanaf spat. De kinderen doen alle activiteiten vanuit het thema, we lezen, rekenen en praten erover. De themaspelhoeken in de klas worden ook steeds aangepast aan het thema. Zo zijn er de ene keer een huis en een restaurant in de klas en spelen de kinderen bij het thema "de ruimte" ineens in een ruimtestation en een raket! Het inrichten van deze themahoeken gebeurt altijd samen met de kinderen, wat hun betrokkenheid alleen maar nog verder verhoogt. 

Zelf plannen bij het Digikeuzebord
Bij ieder speel-werkmoment staat het keuzebord klaar op het digibord. De kinderen mogen zelf kiezen welke activiteit zij op dat moment gaan doen. Daarnaast werken wij met weektaken. De kinderen leren zoveel mogelijk zelf hun weektaken te plannen. Zo leren de kinderen al vroeg keuzes te maken en zelfstandig te plannen. Tijdens de speel-werktijd neemt de leerkracht regelmatig een groepje kinderen apart in de “kleine kring”. Hierbij wordt gewerkt aan doelen op het gebied van woordenschat, voorbereidend rekenen of beginnende geletterdheid. We sluiten hierbij zo goed mogelijk aan op de ontwikkeling van elke leerling. Kinderen die wat extra zorg nodig hebben worden individueel ondersteund en kinderen die al wat verder in hun ontwikkeling zijn, krijgen meer uitdaging aangeboden.

Ontwikkelingslijnen
De leerkracht houdt vanaf de start in groep 1 de ontwikkeling van uw kind goed bij. Wij hanteren ontwikkelingslijnen die horen bij het de “Leerlijnen van het Digikeuzebord”. Zo kunnen we ieder kind individueel goed volgen in zijn of haar ontwikkeling. Tijdens het spelen en werken organiseren we allerlei activiteiten, zodat uiteindelijk alle kinderen worden uitgedaagd om zich op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen. Tweemaal per jaar krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Hierin staat een uitgebreid toegelicht overzicht van de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard zijn er diverse oudergesprekken gedurende het schooljaar.