Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op de school van uw kind. In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de direct betrokkene (bijvoorbeeld met de leerkracht van uw kind). Ook kunt u advies vragen aan de contactpersoon op school die hiervoor is aangesteld. Leidt dit niet tot een adequate oplossing, dan kunt u de directie van de school benaderen.
 
Contactpersoon
De vertrouwenspersoon van onze school is mw. Heidi van den Brink (heidivandenbrink@be.cbozeist.nl)
 
Kunt u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht? Of wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van CBO Zeist.
 
Vertrouwenspersonen van CBO Zeist: 
Mw. J. (Jeanet) Drost-Crielaard
Tel. 06-33141356
email: jdrost@centraalnederland.nl
 
Mw. J. (Joanne) Coes-Holland
Tel. 06-33141332
email: jcoes@centraalnederland.nl 
De vertrouwenspersoon:
  • neemt klachten aan;
  • adviseert de klager over de beste aanpak;
  • bemiddelt;
  • helpt om de klacht om te zetten in een formele klacht met een bijbehorend dossier (als advisering en bemiddeling niet helpen);
  • doet onderzoek naar de klacht;
  • adviseert het bestuur;
  • geeft informatie over of begeleidt de klager naar de landelijke klachtencommissie.
Landelijke Klachtencommissie
Levert dit naar uw mening allemaal te weinig op, dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs).
Nadat deze landelijke commissie iedereen gehoord heeft, brengt zij een advies uit. In het advies zegt de commissie of ze vindt dat de klacht terecht is. Verder kan de commissie het bestuur adviseren om naar aanleiding van de klacht bepaalde maatregelen te nemen. U kunt niet tegen het advies in beroep gaan.