Kennismaken en rondleiden

 
Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze school!

Het is prettig als ouders een weloverwogen keuze maken voor het onderwijs van hun kind. Wij geven u graag uitgebreid informatie over onze school in een persoonlijk gesprek. U krijgt dan een rondleiding door de school, we kunnen uitgebreid met elkaar kennismaken en u heeft de mogelijkheid al uw vragen aan ons te stellen. 

Vierjarigen
Ouders die interesse hebben voor Beurthonk, doen er goed aan dit in een vroeg stadium bij ons aan te geven. Aan nieuwe ouders adviseren wij dit na de tweede verjaardag van uw kind te doen. Wij mogen uw zoon of dochter officieel bij ons inschrijven als hij of zij 3 jaar is geworden. Kinderen mogen vanaf de dag dat ze 4 jaar worden naar school.  Voor die tijd mogen zij, in overleg met de leerkracht, een vijftal dagdelen komen wennen in groep 1/2.
 
Leerlingen van een andere school
Kinderen die van een andere school komen, kunnen het beste ook ruim van te voren worden aangemeld. Zo kunnen we met elkaar afstemmen welke mogelijkheden er zijn. Wanneer de overplaatsing doorgang kan vinden, mogen de kinderen kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst zullen worden.

Aanmelden
U kunt bellen met de school 030-6562949 of mailen naar directie@be.cbozeist.nl om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met een rondleiding door onze school.