Modern onderwijs

Beurthonk wil zijn leerlingen voorbereiden op de toekomst.

Dat doen we onder andere door schoolbreed de zogenaamde '21st century skills' aan te bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van creativiteit, kritisch denken, digitale vaardigheden aanleren en het leren samenwerken.

We maken daarbij ook graag gebruik van wat er in de school al voorhanden is; talenten en ideeën van kinderen en talenten van ouders en leerkrachten.

Thematisch werken

We werken in alle groepen aan de hand van thema’s. In de kleutergroep wordt een aantal weken rond eenzelfde thema gewerkt, bij de hogere groepen gebeurt dit bij de vakken Wereldoriëntatie.
Voor de wereldverkennende vakken gebruiken wij de lesmethode ‘BLINK Wereld’.
Deze lesmethode laat kinderen op veel verschillende, nieuwe manieren werken aan geschiedenis-, aardrijkskunde-, natuur- en techniekonderwerpen. Een prachtige lesmethode waarbij onderzoekend en ontdekkend leren het uitgangspunt is.

Kennis is nu letterlijk overal ter wereld tot je beschikking.
Wij beseffen dat kennis alleen niet meer genoeg is:
Geef een man een vis en hij eet voor een dag.
Leer een man te vissen en hij heeft voor de rest van zijn leven eten.
Zo is dat ook in de huidige wereld. Leer een kind een feit en hij weet dat ene feit. Leer een kind zelf de informatie te vinden en hij heeft alle kennis van de wereld tot zijn beschikking.

Thematisch onderwijs op de gebieden van natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en techniek leert de kinderen dat alles met elkaar verbonden is en geeft ons de vrijheid om de kinderen zelf op onderzoek uit te laten gaan.
Kinderen worden uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn.
Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht.

Aan de hand van grote thema’s, zoals bijvoorbeeld ‘reis de wereld rond’, ‘natuurspeurders’ en ‘duurzaam design’ werken de kinderen in tweetallen of in groepjes aan opdrachten en een eigen onderzoek. Ze bepalen van tevoren samen met de leerkracht wat ze gaan leren en hoe ze dit gaan aanpakken. Aan het eind presenteren ze wat ze geleerd hebben. Ook dit is weer zeer divers: een presentatie voor de klas, een markt door de gehele school waarvoor familieleden worden uitgenodigd, een werkstuk, een toneelstuk, een Googlepresentatie, een muurkrant of één van de vele andere mogelijkheden.