Ouderraad

De ouderraad (OR) is er door, voor en namens de ouders en verzorgers van de kinderen van Beurthonk.
De ouderraad helpt mee met het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten voor onze leerlingen.
De OR wordt betrokken bij wat er speelt op school en kan gevraagd en ongevraagd advies en tips aan de MR geven vanuit hun betrokkenheid en ervaring als ouder. De Ouderraad wil door haar initiatieven bijdragen aan een goede sfeer op en om Beurthonk.
 
De OR is een zelfstandige vereniging. De kosten van activiteiten zoals culturele evenementen, slotfeest en uitjes worden o.a. betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld op de openbare jaarvergadering, waar alle ouders welkom zijn. De oudergeleding van de MR geeft de uiteindelijke instemming voor de hoogte van deze bijdrage. In het Beurtpraatje (onze nieuwsbrief) zal de ouderbijdrage vermeld worden voor het komende schooljaar.
Voor activiteiten als het kamp voor groep 7-8 wordt een extra bijdrage gevraagd, welke gelijk met de ouderbijdrage wordt betaald. De ouderbijdrage mag volgens de wet niet verplicht worden gesteld, maar u begrijpt dat wij tijdige betaling zeer op prijs stellen om leuke activiteiten voor kinderen mogelijk te maken!
In september/oktober vindt de jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering worden eventueel nieuwe leden geïntroduceerd.
 
Contact
 
E-mail ouderraad: or@be.cbozeist.nl