Bijna naar school

Twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1/2 contact op met de ouders.
Zij nodigt de ouders uit voor een intakegesprek, waarin een aantal praktische zaken besproken worden.
Denk daarbij aan de gang van zaken op school, wat zit er in de gymtas, hoe ziet een schooldag eruit, maar ook bijzonderheden van uw kind worden besproken. Wat kunt u vertellen over uw kind, welke zaken zijn belangrijk voor de school om te weten?

Tijdens dit intakegesprek worden er ook afspraken gemaakt over de wenperiode. De kinderen komen vijf dagdelen wennen in de weken voorafgaand aan de vierde verjaardag.

Vanaf de vierde verjaardag gaat uw zoon of dochter ‘echt’ naar school!

Voor kinderen die in een hogere groep instromen bij ons op school worden in overleg met ouders, kind en verlatende school passende afspraken gemaakt.