Identiteit

Beurthonk is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze levensbeschouwelijke visie respecteert van harte welkom is.

De bijbelverhalen en met name de wijze waarop Jezus is omgegaan met zijn medemens, vormen de basis van de normen en waarden die wij op school uitdragen en naleven. De normen en waarden koppelen we aan de realiteit van het leven van nu. We gebruiken daarvoor op school de lesmethode 'Trefwoord'.

Uiteraard vieren we schoolbreed de christelijke feestdagen als Kerst en Pasen.

We hebben aan het begin van ieder schooljaar een startviering in het Witte Kerkje met alle kinderen van de school samen.

We vinden het belangrijk om de christelijke normen en waarden over te dragen; aandacht en respect voor elkaar en aandacht en zorg voor onze wereld.

Aandacht voor de andere wereldgodsdiensten maakt ook deel uit van ons curriculum.