Praktische informatie

Open en betrokken

De mensen op Beurthonk zijn open en betrokken. Dit geldt voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Samen met u als ouder houden we de ontwikkeling van uw kind(eren) in de gaten. U kent uw kind het beste en kan ons aangeven wat uw kind nodig heeft, wij zijn de professionals die de ontwikkeling volgen en (bij)sturen.

Open, omdat wij met u als ouders altijd in gesprek willen over vernieuwingen of veranderingen. Hiervoor zijn de ouderaad en de medezeggenschapsraad om met ons mee te denken. Ook op ouderavonden en panelavonden willen wij met u in overleg.