CBO Zeist

Onze school is één van de scholen van Stichting CBO Zeist en omstreken.
CBO Zeist staat voor continuïteit van het protestants christelijk onderwijs in deze regio.

De visie/missie van CBO Zeist staan prachtig beschreven in het identiteitsbewijs CBO Zeist, dat onderdeel uitmaakt van het strategisch beleidsplan.

CBO Zeist is een professionele onderwijsorganisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur bestuurder die ondersteund wordt door een algemeen directeur en een bureaumedewerker. We besteden onze administratie uit aan Dyade Dienstverlening Onderwijs in Utrecht en huren indien nodig specifieke deskundigheid in. Ons toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers: mensen die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen en bereid zijn hier vrije tijd in te steken.

Vanuit ons strategisch beleid werken alle scholen van CBO Zeist de komende jaren samen aan de ontwikkeling van de volgende onderwerpen:

  • Scholen worden lerende gemeenschappen met een professionele cultuur.
  • Scholen geven werkelijk passend onderwijs uitgaande van de onderwijsbehoeften van kinderen op het gebied van kennis-, vaardigheids- en persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkeling van het gebruik van ICT en 21e eeuwse vaardigheden krijgen hierbij speciale aandacht.
  • De kwaliteit van de scholen wordt aantoonbaar beter.
  • Ouderbetrokkenheid wordt educatief partnerschap (ouderbetrokkenheid 3.0)
  • We werken samen met partners die bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.cbozeist.nl