Onze school

'Een podium waar leren, groeien en geloven centraal staat'

Op Beurthonk geloven wij in de mogelijkheden en talenten van alle kinderen. Dit vertrouwen in het kunnen van kinderen is voor ons het vertrekpunt om met hen op pad te gaan. Wij  willen op onze school voor alle kinderen een herkenbaar kindvriendelijk klimaat scheppen, waarbinnen een optimale ontwikkeling mogelijk wordt. Door te leren, groeien kinderen en gaan zij vanuit succes geloven in zichzelf. Wij hebben hoge verwachtingen van wat kinderen kunnen en streven naar de hoogst haalbare resultaten, passend bij de mogelijkheden en talenten van ieder individueel kind.