Onze school

'Ruimte en aandacht voor elkaar!'

Op Beurthonk geloven wij in de mogelijkheden en talenten van alle kinderen. Dit vertrouwen in het kunnen van kinderen is voor ons het vertrekpunt om met hen op pad te gaan. Wij  willen op onze school voor alle kinderen een herkenbaar kindvriendelijk klimaat scheppen, waarbinnen een optimale ontwikkeling mogelijk wordt.

Wij hebben hoge verwachtingen van wat kinderen kunnen en streven naar de hoogst haalbare resultaten, passend bij de mogelijkheden en talenten van ieder individueel kind.