Schoolkeuze

Zoekt u een goede basisschool die past bij uw zoon of dochter? U bent met uw kind(eren) van harte welkom op Christelijke Basisschool Beurthonk in Odijk!

Beurthonk is een kleinschalige, christelijke basisschool. Ouders en kinderen ervaren onze school als warm en uitnodigend.
Alle groepen hebben vaste leerkrachten en iedereen kent elkaar. Onze school is een veilige en vertrouwde plek voor kinderen en ook ouders voelen zich welkom. Wij bieden goed en passend onderwijs aan al onze leerlingen.

'Ruimte en aandacht voor elkaar', is niet voor niets ons motto en onze missie.

Op Beurthonk mag je zijn wie je bent: ieder kind is uniek!

Naast de basisvakken rekenen, taal en lezen is er ruim aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Onze school is een zogenaamde Kanjerschool. We werken volgens de methode Kanjertraining. Daarover leest u meer onder het kopje 'een veilige school'.

Wij werken al sinds 2016 thematisch aan wereldoriëntatie. De wereld om ons heen is immers niet opgedeeld in vakken, maar vormt één geheel. We kiezen ervoor om de vakken geschiedenis, biologie en aardrijkskunde in samenhang aan te bieden. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun deelname aan de maatschappij.                                                                                                                                 
Als onze manier van lesgeven bij u en uw kind past, nodigen wij u van harte uit voor een oriënterend gesprek. Wij laten u graag de sfeer proeven en vertellen u graag meer over onze school!