Vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken. Samen streven we ernaar om tot een goede oplossing te komen.

Ook als uw kind een klacht heeft en er samen met de leerkracht niet uitkomt, dan kan hij of zij bij de vertrouwenspersoon terecht.
Aan het begin van ieder schooljaar komt de vertrouwenspersoon in alle groepen om zich voor te stellen en de procedure uit te leggen.

De interne vertrouwenspersoon van Beurthonk is mw. Heidi van den Brink(heidivandenbrink@be.cbozeist.nl). Bij haar afwezigheid kunt u contact opnemen met Esther Scholtens, schoolleider van de school, of kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersonen van CBO Zeist.

Kunt u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht? Of wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van CBO Zeist.

Vertrouwenspersonen van CBO Zeist: 

Mw. J. (Jeanet) Drost-Crielaard Tel. 06-33141356 email: jdrost@centraalnederland.nl

Mw. H. (Hennie) Nieuwenhuis Tel. 06-10043132 email: hnieuwenhuis@centraalnederland.nl